Spillere som har meldt sig til:

Opdateret Lørdag d. 28. oktober 2017

Tilmeldinger Spanien

ICCF nr.

Rating / Frist

31. oktober 2017

150849

2277

Bjarne Jensen

150862

1786

Kim Holm Hansen

150979

2078

Karsten Kjeldsen

150913

2004

Jens R. Madsen

150341

2320

Erling Nilsson

150425

2161

Søren Pedersen

150613

2022

Jan Robert Ambirk

159028

2365, IM

Søren Rud Ottesen, x2

150388

1804

Dan Rune Bjørneboe

150999

1725

Freddy Wedel, x2

150980

1459

Klaus Grenaa Giessing, x2

150496

2312, CCE

Kenneth Varberg

150231

2224

Kristian Rohde Jensen, x2

150975

2357, IM

Claus Jensen

150962

2205

Michael D. F. Sørensen

150568

2154

Palle Skov Bratholm, x2

150509

1936

Jesper Hjorth, x2


Spillere anført med fed er "permanente" tilmeldinger.
Tilmeldinger og evt. rettelser sendes til mig