Spillere som har meldt sig til:

Opdateret Fredag d. 26. oktober 2018

Slovenien 2018

ICCF nr.

Rating / Frist

31. oktober 2018

150663

2468

Ejvind Einersen

150967

2419, SIM

Ejvind Jensen

150872

2102

Lars Kirstein Andersen

150986

1531

Jesper Thomsen

150862

1846

Kim Holm Hansen

151051

FIDE: 1895

Peter Stein Holst

150797

2421, IM

Michael Birch Lynge

151014

2178

Jan Hansen

150425

2161

Søren Pedersen

150613

2022

Jan Robert Ambirk

150640

2442, IM

Hans-Christian Lykke

159028

2365, IM

Søren Rud Ottesen

150388

1804

Dan Rune Bjørneboe

150999

1725

Freddy Wedel

150980

1459

Klaus Grenaa Giessing

150496

2312, CCE

Kenneth Varberg

150975

2357, IM

Claus Jensen

150962

2205

Michael D. F. Sørensen

150568

2154

Palle Skov Bratholm

150509

1936

Jesper Hjorth


Spillere anført med fed er "permanente" tilmeldinger.
Tilmeldinger og evt. rettelser sendes til mig