Spillere som har meldt sig til:

Opdateret Lørdag d. 02. juni 2018

Nederlandene 2018

ICCF nr.

Rating / Frist

31. maj 2018

150100

2434, SIM

Lars Hyldkrog

150979

2064

Karsten Kjeldsen

151048

1573FIDE

Morten Jannek

150849

2287

Bjarne Jensen, x2

151014

2178

Jan Hansen, x2

150425

2161

Søren Pedersen

150613

2022

Jan Robert Ambirk

150640

2442, IM

Hans-Christian Lykke

159028

2365, IM

Søren Rud Ottesen, x2

150388

1804

Dan Rune Bjørneboe

150999

1725

Freddy Wedel, x2

150980

1459

Klaus Grenaa Giessing, x2

150496

2312, CCE

Kenneth Varberg

150231

2224

Kristian Rohde Jensen, x2

150975

2357, IM

Claus Jensen

150962

2205

Michael D. F. Sørensen

150568

2154

Palle Skov Bratholm, x2

150509

1936

Jesper Hjorth, x2


Spillere anført med fed er "permanente" tilmeldinger.
Tilmeldinger og evt. rettelser sendes til mig